333: An I/O operation initiated by the Registry failed unrecoverably. The Registry could not read in or write out or flush one of the files that contain the system's image of the Registry.

Dit is een kritiek event in Windows Event Viewer wat ernstige problemen met het systeem aanduidt.
Sluit het systeem direct af om schade aan data en/of het besturingssysteem te voorkomen.

Dit Windows Event geeft aan dat Windows niet in staat is om gegevens in het register te lezen en/of schrijven. Dit is een kritiek probleem, omdat vitale onderdelen van Windows bouwen op gegevens in dit register. Zulke problemen worden doorgaans veroorzaakt door een te lange lees- of schrijftijd door de harde schijf, of door problemen met hardware zelf zoals de harde schijf of controller waar Windows op draait. Een filter driver kan deze fenomenen in enkele gevallen ook veroorzaken.

Lees voor meer informatie dit uitstekende artikel over troubleshooten van Event ID 333 op de blog van Microsoft TechNet.1)


1) Troubleshooting Event ID 333 Errors door CC Hameed. Mirror: troubleshooting_event_id_333_errors.pdf
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • knowledgebase/it/windows/events/333.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/02/25 21:55
  • door Daan Berg