Maar dan Anders ICT & Media

ICT & Media: Maar dan Anders.
Een simpele slogan die de lading van mijn bedrijf prima dekt!

Sinds 1 augustus 2013 ben ik, Daan Berg, jouw vertrouwde partner voor audio, video, IT en alles hieromheen.
Ik sta voor service, maar dan anders; persoonlijk contact, samen kijken naar de beste oplossing en eraan werken tot jij tevreden bent.

Samen brengen we jouw project tot leven!

Telefoon & WhatsApp:
(0180) 234 031

Postadres:
Mari Andriessenrade 84
2907 MA Capelle aan den IJssel

KVK Rotterdam:
58571124

BTW-id:
NL002334448B47

Bank:
NL03 KNAB 0764 8011 04

e-Factuur voor Maar dan Anders?
Peppol NL:KVK58571124

Alle diensten van Daan

AudioICT
Radiopresentatie met ervaring op landelijk, regionaal, streek- en lokaal niveau

Zelfstandig georiënteerde nieuwslezer met ervaring op landelijk- en streekniveau

Warme, solide mannenstem voor elke voice-over vanuit eigen studio

Zenderprocessing (Orban Optimod, Breakaway Broadcast e.a.)
Inrichten van computers

Opzetten van netwerken

Remote support

Backupstrategieën (on-site, colo, cloud & combinaties)

Playouttechniek voor publieke lokale omroepen
DigitaliseringVideo
Omzetten van video- en audiodragers naar digitaal formaat

Data verplaatsen van oude PATA- en IDE-harde schijven naar downloadlink of SATA-schijven
ENG-cameraoperator

Schakeltechnicus / Zelfschakelend regisseur

Camerajournalist (“camjo”) / Verslaggever / Presentator

Ondertiteling EN-NL, NL-NL, NL-EN

Voorwaarden

Betaling

Afrekenen bij Maar dan Anders kan makkelijk via een bankoverschrijving of PayPal. Daarnaast is het mogelijk om op locatie bij de klant te betalen met cash, pin, creditcard, Apple Pay of Google Pay. (Voor de laatste 4 opties worden kosten van de betalingsverwerker doorberekend.)

De gebruikelijke betalingstermijn voor opdrachten en producten bij Maar dan Anders is 1 maand na de factuurdatum. Hier kan van worden afgeweken; de factuurdatum en uiterste betaaldatum staan altijd vermeld op de factuur van een opdracht.

Facturen moeten vooraf worden voldaan aan Maar dan Anders indien een klant nog geen eerdere aankoop heeft gedaan bij Maar dan Anders of minder dan 4 facturen geleden een betalingsachterstand heeft gehad. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld geleverde werken, gerepareerde apparatuur of te leveren producten pas aan de klant worden overhandigd na volledige betaling van de factuur.

Bij uitblijven van betaling kan Maar dan Anders de inning van de factuur overdragen aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, waar kosten voor de klant aan verbonden zijn. Ook behoudt Maar dan Anders het recht voor om werken of gerepareerde apparatuur bij uitblijven van betaling te verkopen om de kosten van de factuur terug te verdienen.
Als hierdoor een factuur ‘betaald’ wordt blijft gelden dat de factuur na een betalingsachterstand voldaan is, en geldt dat de klant de volgende drie keren een factuur vooraf zal moeten voldoen.


Voice-overs

Fiverr

De voorwaarden op deze pagina zijn niet van toepassing op voice-overs die zijn afgerekend via Fiverr.
Voor aankopen op Fiverr gelden de afspraken zoals beschreven op de gig-pagina en de Terms of Service van Fiverr, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

Rechtstreeks bij Maar dan Anders

Iedere voice-over die wordt afgerekend bij Maar dan Anders bestaat uit 1 of meer modules uit het basispakket, aangevuld met eventuele extra’s en/of gebruikslicenties zoals hieronder beschreven. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.
Indien tussen Maar dan Anders en jou schriftelijk prijzen zijn afgesproken, gelden die in plaats van de prijzen op deze pagina.

Basispakket
Basis: 200 woorden1 doorlopende opname, incl. 2 gratis revisies€20,-
Elke 200 woorden extra€10,-
 • 1 doorlopende opname met ingeschakelde voiceprocessing, 32-bits mono 48KHz PCM-audio in wav-formaat.
 • 14 dagen de tijd om maximaal 2 gratis revisies te laten uitvoeren na eerste levering van de bestelde opname(n).
 • Alleen non-commercieel toelaatbaar gebruik toegestaan, enkel in vormen waarbij niet betaald wordt om het geplaatste te kunnen publiceren en/of promoten.
  Maar dan Anders blijft te allen tijde eigenaar van het geleverde werk en doet geen afstand van rechten.

Bovenop het basispakket kun je onderstaande extra’s en licenties afnemen. Deze worden als aparte factuurregels vermeld indien ze worden afgenomen.

Extra’s
Geen voiceprocessingIndien je de kale audio zelf wilt afmixen€30,-
Extra revisie€30,-
Opname splitsenper 5 bestanden€15,-
Timed audio syncper 60 seconden€40,-
Gebruikslicenties
Non-commercieel gebruikToelaatbaar non-commercieel gebruik op een onbetaald publicatiemedium (inbegrepen in basispakket)-
Commercial rightsToelaatbaar commercieel gebruik op een onbetaald publicatiemedium€80,-
Broadcast Rights 1chToelaatbaar commercieel gebruik op 1 betaald publicatiemedium€199,-
Full Broadcast RightsToelaatbaar commercieel gebruik op meer dan 1 betaald publicatiemedium€475,-

Alle gebruikslicenties zijn:

 • Exclusief (alleen Maar dan Anders en jij mogen het werk openbaar maken en verveelvoudigen)
 • Niet-overdraagbaar
 • Wereldwijd te gebruiken
 • Zonder tijdsduurbeperking, tenzij het gebruik in strijd is met de bepalingen “Toelaatbaar gebruik” of “Artificial Intelligence”

Deze bepalingen zijn van toepassing op de gebruikslicenties:

Onbetaald publicatiemedium
Een medium waar niet betaald wordt om het geplaatste te publiceren en/of promoten. Bijvoorbeeld: een normale Tweet of Facebook-post zonder betaalde promotie van die post, een eigen website, etcetera. Uitzending/publicatie op televisie, radio, film en betaalde streamingdiensten is strikt uitgesloten als “onbetaald publicatiemedium” tenzij een uitzondering vermeld wordt op de factuur.

Betaald publicatiemedium
Een medium waar betaald wordt om het geplaatste te publiceren en/of promoten. Bijvoorbeeld: een gepromote Tweet of Facebook-post, een radio- of tv-commercial, een betaalde streamingdienst, etcetera.

Commercieel gebruik
Gebruik waarmee de gebruiker van de licentie de intentie heeft om op enige wijze geld te verdienen aan de geleverde voice-over. Bijvoorbeeld: door de voice-over te gebruiken voor het aanprijzen van een dienst of product, of door de voice-over te verwerken in een werk waar de gebruiker aan wil verdienen.
Bij twijfel over de intentie van de gebruiker bepaalt Maar dan Anders in welke categorie het gebruik valt.

Non-commercieel gebruik
Gebruik waarmee de gebruiker van de licentie geen intentie heeft om te verdienen aan de geleverde voice-over. Bijvoorbeeld: door de voice-over te gebruiken voor het uitleggen van het werk van een non-profitorganisatie.
Bij twijfel over de intentie van de gebruiker bepaalt Maar dan Anders in welke categorie het gebruik valt.

Toelaatbaar gebruik
Regulier gebruik van een voice-over, zoals bijvoorbeeld: advertenties, promotie, trainingsmateriaal, animaties, integratie in een product, software, etcetera. Ieder gebruik dat illegaal, immoreel, lasterlijk of in strijd met de voorwaarden op deze pagina is, is strikt uitgesloten van “toelaatbaar gebruik”.

Bij twijfel bepaalt Maar dan Anders als eigenaar van het werk of het gebruik toelaatbaar is.

Maar dan Anders behoudt zich als eigenaar van het werk het recht voor om een gebruikslicentie zonder opgaaf van redenen in te trekken. De koper van de licentie krijgt in dat geval het aankoopbedrag van de licentie terugbetaald, indien mogelijk op dezelfde wijze als waarop oorspronkelijk is betaald.

Artificial Intelligence
Beide partijen, te weten Maar dan Anders (“Verkoper”) en de afnemer van een voice-over (“Cliënt”), gaan akkoord met de volgende afspraken, tenzij Maar dan Anders schriftelijk heeft bevestigd dat hier op enige manier van wordt afgeweken.

 1. Cliënt is nadrukkelijk verboden om enig deel van de geleverde werken van Verkoper te gebruiken voor andere doeleinden dan gespecificeerd in de opdracht. In dit kader is het genereren van synthetische stemmen en machine learning op basis van geleverde werken nadrukkelijk verboden.
 2. Cliënt zal een opname of ander geleverd werk van Verkoper niet gebruiken om de stem van Verkoper deels of geheel na te bootsen, of om een ‘digital double’ te creëren.
 3. Cliënt zal de werken niet overdragen of verkopen aan een derde partij.
 4. Cliënt gaat geen afspraken of contracten aan namens Verkoper die delen van of gehele werken van Verkoper gebruiken.
 5. Cliënt neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat derde partijen toegang krijgen tot digitale bestanden die werken van Verkoper deels of geheel bevatten. Uitgesloten voorwaarde van deze regel betreft afgeleide werken die Cliënt met toestemming van Verkoper heeft gemaakt door middel van een gebruikslicentie of schriftelijke toestemming.

Garantiebeleid

Garantie op diensten

Maar dan Anders geeft 6 maanden garantie op geleverd werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Dit wil zeggen dat indien binnen de gestelde termijn problemen optreden met het uitgevoerde werk wat niet te wijten is aan betrokken apparatuur, Maar dan Anders kosteloos deze problemen oplost of in een uiterst geval het bedrag voor de dienst(en) teruggeeft.

Garantie op producten

Maar dan Anders is een eenmanszaak. In die positie is het niet mogelijk om zelf te onderhandelen met leveranciers over garantie en reparaties. Daarom laat Maar dan Anders klanten benodigde onderdelen zelf bestellen, of worden de onderdelen voor je besteld bij een detailhandelaar. Hierbij word je altijd geïnformeerd over de manier waarop je je op de garantie van het apparaat kunt beroepen.

Garantie-afhandeling producten

Doorgaans geven detaillisten 1 tot 2 jaar garantie op producten. Indien een klant een apparaat heeft wat binnen de garantieperiode een non-conformiteit vertoont, kan Maar dan Anders namens de klant bij de betreffende detailhandelaar bemiddelen om een reparatie te verzorgen of om anderszins de garantie in te zetten. Op verzoek van de klant kan Maar dan Anders het betaalbewijs overhandigen, zodat de klant op eigen initiatief bij de detailhandelaar gebruik kan maken van reparatie en andere garantiebepalingen.


Privacybeleid

Websites

Zie het online privacybeleid.

Zakelijk

Maar dan Anders verzamelt en verwerkt uitsluitend gegevens op basis van de AVG-grondslag “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen.

Hieronder staat uitgelegd welke gegevens worden verzameld en wat daarmee gebeurt.

Welke gegevens worden verzameld?
 • Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, verzend- of bezoekadres
 • Metadata van pin- en creditcardbetalingen via betalingsprovider SumUp
  • Tijd en datum van betaling
  • Geschatte locatie van betaling
  • Omschrijving, deelbedragen en totaalbedrag van betaling
  • Uitgever van kaart
  • Laatste 4 cijfers van kaartnummer
  • Betaalmethode
  • Technische metadata
 • Offertes, facturen, pakbonnen en andere administratieve documenten
 • Correspondentie, bronmaterialen en opgeleverde producten/diensten
Hoe lang worden gegevens bewaard?

De gegevens die genoemd zijn op deze pagina worden door Maar dan Anders bewaard voor een termijn van 7 jaar. Onder geen enkel beding zal Maar dan Anders jouw gegevens verkopen aan derden.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Correspondentie, facturen en andere gegevens die door Maar dan Anders worden bewaard zijn beveiligd met minimaal een inlognaam, wachtwoord en two-step authentication. Daarnaast worden de systemen die toegang hebben tot bedrijfsgegevens actief up-to-date gehouden met de laatste beveiligings- en OS-updates.

Gegevens van betalingen via pin, contactloos betalen en creditcard worden door betalingsprovider SumUp beveiligd volgens deze beveiligingsnormen:

 • Payment Card Industry Data Security Standard
 • 256-bits encryptie over Secure Socket Layer & Transport Layer Security
 • Pretty Good Privacy
Welke gegevens worden gedeeld, en met wie?
Administratie

Om de boekhouding in orde te houden, facturen en offertes te kunnen opstellen en om je te adviseren op basis van eerder uitgevoerd werk wordt administratie bijgehouden over alle producten en diensten die je bij Maar dan Anders gebruikt.

Alle facturen en offertes worden opgemaakt in accountingsoftware en lokaal opgeslagen op het bedrijfsadres van Maar dan Anders. Deze facturen worden gedeeld met jou als klant, en met een Nederlands boekhoudkantoor om de administratie van Maar dan Anders up-to-date te houden.

Van alle klantdata wordt door Maar dan Anders een tweevoudige offsite backup gemaakt, waarbij data kan worden opgeslagen buiten de EU. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Drive en Backblaze Computer Backup. Beide diensten maken gebruik van beveiligingstechnieken zoals SSL, disk encryption en multi-factor authentication om deze data ontoegankelijk en onleesbaar te maken voor derden.

Betalingen

Om pin- en creditcardbetalingen te verwerken maakt Maar dan Anders gebruik van hard- en software van het Britse bedrijf SumUp.

Dat bedrijf slaat de gegevens onder het bovengenoemde kopje “Gegevens van pin- en creditcardbetalingen” op om o.a. betalingen te verwerken, beveiliging te garanderen, voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten en het beschermen van de rechten van SumUp.

Verzamelde informatie kan in dit proces worden overgedragen naar aan SumUp dienstverlenende bedrijven en instellingen buiten de Europese Economische Ruimte. Daarnaast wordt informatie over jouw betaling gedeeld met partijen die onderdeel zijn van het betalingsproces, zoals jouw bank of het bedrijf wat jouw creditcardbetalingen verwerkt.

Autoriteiten

Maar dan Anders respecteert jouw privacy, maar ook de wet. Daarom kan Maar dan Anders over jou verzamelde informatie openbaren als dit noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, indien Maar dan Anders de veiligheid of integriteit van haar diensten moet beschermen, indien Maar dan Anders haar eigen rechten moet beschermen, of indien een overheidsinstantie door middel van een geldig bevelschrift informatie opeist.